Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Plenaire Kamer stemt in met uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw

Untitled Document
  

Plenaire Kamer stemt in met uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw


12 mei 2017

Aannemers, studiebureau's en andere bedrijven in de bouwsector zullen voortaan een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. De plenaire Kamer heeft donderdagavond ingestemd met een wetsontwerp in die zin van ministers Kris Peeters en Willy Borsus.


Architecten waren al langer verplicht om zich te laten verzekeren, maar de andere actoren in de bouw, zoals aannemers, niet. Dat probleem werd in 2007 al vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en is nu rechtgezet. Voortaan moet iedereen, ook bijvoorbeeld studiebureaus, zich laten verzekeren voor een tienjarige aansprakelijkheid.

De verzekering is van toepassing voor gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. De maximum vergoeding bij schade bedraagt 500.000 euro. Wie actief is in de bouw kan kiezen voor een jaarpolis of een verzekering per project. Die laatste kunnen verschillende dienstverleners ook samen afsluiten.

De nieuwe regels lokten al heel wat kritiek uit bij de sector. De verzekering zal bouwen duurder maken, zo waarschuwden de Confederatie Bouw en Bouwunie na de goedkeuring door de ministerraad. De Orde van Architecten vindt dan weer dat de verzekeringsplicht veel verder moet reiken dan de tienjarige aansprakelijkheid en niet beperkt mag worden tot de woningbouw. Ook Netwerk Architecten Vlaanderen is dezelfde mening toegedaan.

PS, PVDA en DéFI stemden tegen de nieuwe regels. Sp.a, Groen, Vlaams Belang en cdH onthielden zich. Voor de PS is de strekking van het ontwerp te beperkt. De SP.a wil zekerheid over het niet stijgen van de kostprijs van de verzekeringsovereenkomst. Minister Kris Peeters liet hierop weten dat "het een eenvoudig wetsontwerp is dat naderhand zal kunnen worden bijgestuurd."

Bron: Belga / Orde van Architecten

Untitled Document