Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Oproep voor experimentele woonvormen

Untitled Document
 •   

  Oproep voor experimentele woonvormen • 19/05/2017
  Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen.
  Wie kan deelnemen aan de proefomgeving?

  Om geselecteerd te kunnen worden als experimenteel woonvorm moet uw project gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden.

  Bovendien moet uw project voldoen elk van de onderstaande voorwaarden:

  1) Het project moet voldoende vernieuwend zijn.
  2) Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving.
  3) De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.
  4) Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

  Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is niet beperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

  Meer over deze oproep vindt u op www.wonenvlaanderen.be

  Voor informatie of vragen: proefomgeving.wonen@rwo.vlaanderen.be

  De uiterste datum voor het indienen van het standaardaanvraagformulier is 15 juli 2017

  Untitled Document