Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Architecten stellen Schauvliege in gebreke rond digitale bouwaanvragen

Untitled Document
 •   

  Architecten stellen Schauvliege in gebreke rond digitale bouwaanvragen • //

  17 mei 2017
  Ruim 560 architecten hebben een ingebrekestelling ondertekend naar aanleiding van de problemen met het digitaal platform waarop ze bouw- en andere vergunningen moeten indienen. Ze willen zo bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) onder druk zetten om het verplichte gebruik uit te stellen.

  De invoering van de digitale bouwaanvraag verliep al niet van een leien dakje. Het platform waarop de aanvragen sinds 23 februari verplicht digitaal moeten worden ingediend, is zelfs even offline gehaald. Binnen twee weken volgt normaal gezien de verplichte overstap naar het Omgevingsloket voor alle stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen.

  Vorige week stuurde Netwerk Architecten Vlaanderen een enquête uit i.v.m. de werking van de loketten van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. Bijna 700 architecten namen deel. De resultaten zijn helaas opnieuw weinig bemoedigend.

  De resultaten uit de enquête bewijzen dat de problemen met het loket van de digitale bouwaanvraag niet opgelost raken:
  • 99% van de gebruikers ervaart problemen
  • 78% van die gebruikers ervaart die problemen als fundamenteel
  Ook de eerste gebruikerservaringen met het loket van de omgevingsvergunning, dat vanaf 1 juni algemeen verplicht wordt, zijn weinig hoopgevend:
  • 21% van de respondenten heeft er reeds ervaring mee
  • 95% van hen ervaart problemen
  • 80% ervaart die als fundamenteel

  Opnieuw verzoek tot uitstel omgevingsvergunning

  NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege daarom formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten. Daarnaast, gezien het omgevingsloket de facto onwerkbaar is en al zeker niet performant, en de minister bovendien geen garantie kan geven voor een gedegen oplossing, wordt haar opnieuw gevraagd de algemene invoering van de omgevingsvergunning, voorzien op 1 juni, uit te stellen.

  "Wij lijden een groot economisch verlies. Niet alleen omwille van het vele tijdverlies en verloren inspanningen, maar ook omdat contractuele afspraken door laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen", zegt NAV-woordvoerder Pieter De Groote. "Indien de overheid er niet in slaagt om in een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij ons genoodzaakt zien een juridische procedure te starten om de geleden schade vergoed te zien."

  Schauvlieges woordvoerder meldt dat de administratie en de leveranciers van het platform volop aan een oplossing werken. Aanstaande vrijdag zou de Vlaamse regering zich nog buigen over de situatie. Zolang de technische storingen niet opgelost raken zou er alsnog terug naar het oude systeem van een papieren indiening gegrepen worden.

  Coalitiepartner N-VA noemt het "onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet is aangepakt". "Met de klacht van NAV blijkt nu dat de potentiële economische schade zeer groot is", reageert Vlaams parlementslid Axel Ronse, die vreest voor een vergunningstop. "De omgevingsvergunning is een fantastisch instrument, maar we kunnen het ons niet veroorloven om architecten, investeerders, burgers en steden en gemeenten op te zadelen met een slecht functionerend systeem."

  Bron: Belga Press / Persbericht NAV

  Untitled Document