Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Het ereloon

Untitled Document
 •   

  HET ERELOON

 • Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de stedenbouw- kundige aanvraag op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.

  Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het kan berekend worden als percentage van de waarde van het uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke diensten hij contractueel levert en aanrekent.

  De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en zoals in het contract wordt opgenomen.
  De hiernavolgende verdeling is een mogelijkheid:


  • een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande prestaties, opmeting en dergelijke,
  • 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,
  • 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning,
  • 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de aannemers,
  • 30% naarmate de werken vorderen,
  • het saldo bij de voorlopige oplevering.